Видео на деня | 16.01.18 | 04:47

Финландският експеримент с безусловния доход