Ρεύμα από… τα κύματα της θάλασσας

Στην Ισπανία βρίσκεται το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος από θαλάσσια κύματα. Ακόμη βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο αλλά το μέλλον αυτής της τεχν...

Ρεύμα από… τα κύματα της θάλασσας

Ρεύμα από… τα κύματα της θάλασσας

Ρεύμα από… τα κύματα της θάλασσας

Ρεύμα από… τα κύματα της θάλασσας

Ρεύμα από… τα κύματα της θάλασσας

Ρεύμα από… τα κύματα της θάλασσας

Ρεύμα από… τα κύματα της θάλασσας

Ρεύμα από… τα κύματα της θάλασσας

Ρεύμα από… τα κύματα της θάλασσας

Ρεύμα από… τα κύματα της θάλασσας