Λονδίνο-Άμστερνταμ με το Eurostar

H σιδηροδρομική γραμμή ταχείας κυκλοφορίας Eurostar εγκαινιάζει τη νέα σύνδεση Λονδίνου-Άμστερνταμ, σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία μετά τo Βrexit....

Λονδίνο-Άμστερνταμ με το Eurostar

Λονδίνο-Άμστερνταμ με το Eurostar

Λονδίνο-Άμστερνταμ με το Eurostar

Λονδίνο-Άμστερνταμ με το Eurostar

Λονδίνο-Άμστερνταμ με το Eurostar

Λονδίνο-Άμστερνταμ με το Eurostar

Λονδίνο-Άμστερνταμ με το Eurostar

Λονδίνο-Άμστερνταμ με το Eurostar

Λονδίνο-Άμστερνταμ με το Eurostar

Λονδίνο-Άμστερνταμ με το Eurostar