Κοσσυφοπέδιο-Σερβία: κυκλοφορία μετ´ εμποδίων

Σέρβοι και Κοσοβάροι κάνουν δύσκολη τη ζωή ενός του άλλου στις συνοριακές περιοχές....

Κοσσυφοπέδιο-Σερβία: κυκλοφορία μετ´ εμποδίων

Κοσσυφοπέδιο-Σερβία: κυκλοφορία μετ´ εμποδίων

Κοσσυφοπέδιο-Σερβία: κυκλοφορία μετ´ εμποδίων

Κοσσυφοπέδιο-Σερβία: κυκλοφορία μετ´ εμποδίων

Κοσσυφοπέδιο-Σερβία: κυκλοφορία μετ´ εμποδίων

Κοσσυφοπέδιο-Σερβία: κυκλοφορία μετ´ εμποδίων

Κοσσυφοπέδιο-Σερβία: κυκλοφορία μετ´ εμποδίων

Κοσσυφοπέδιο-Σερβία: κυκλοφορία μετ´ εμποδίων

Κοσσυφοπέδιο-Σερβία: κυκλοφορία μετ´ εμποδίων

Κοσσυφοπέδιο-Σερβία: κυκλοφορία μετ´ εμποδίων