Η «Ματίλντα» διχάζει τη Ρωσία

Μια ταινία με θέμα τον έρωτα του τσάρου Νικόλαου ΙΙ για μια μπαλαρίνα προκαλεί έντονες αντιδράσεις τόσο στην Δούμα όσο και στην εκκλησία. Πόσο ελεύθερ...

Η «Ματίλντα» διχάζει τη Ρωσία

Η «Ματίλντα» διχάζει τη Ρωσία

Η «Ματίλντα» διχάζει τη Ρωσία

Η «Ματίλντα» διχάζει τη Ρωσία

Η «Ματίλντα» διχάζει τη Ρωσία

Η «Ματίλντα» διχάζει τη Ρωσία

Η «Ματίλντα» διχάζει τη Ρωσία

Η «Ματίλντα» διχάζει τη Ρωσία

Η «Ματίλντα» διχάζει τη Ρωσία

Η «Ματίλντα» διχάζει τη Ρωσία