ویدئوی روز به فارسی | 12.10.11 | 01:30

گیلعاد شلیط با هزار زندانی فلسطینی مبادله می‌شود